Je bent gestart als zelfstandige of freelancer en je moet hiervoor facturen opstellen. Maar hoe begin je daar eigenlijk aan? Je wilt namelijk wel betaald worden door je klanten en liefst zo snel mogelijk. Graag wil je dat je gewerkte uren en producten betaald worden. Een factuur is dan een belangrijk document om je geld binnen te krijgen. Veel starters maken hun factuur op in word of excel en dat kan goed werken. Maar vergt soms wat tijd en als je het stappenplan niet goed volgt heb je wat foutjes. Dus let zeker goed op tijdens het maken van een factuur! Je kan je factuur opslaan als een PDF-document en deze als bijlage meesturen in een email.

Als je echt zeker wilt zijn van een factuur die volledig in orde is, gebruik een facturatie app. Zo is factureren een fluitje van een cent en ben je zeker dat het aan alle voorwaarden voldoet. De app waar wij tevreden over zijn, is de Bill Bird app. Er kruipt veel minder werk in het maken van je factuur, je kunt direct starten en het is eenvoudig! Alleen maar een win-win situatie. Bill Bird is een zeer eenvoudige en snelle manier om schattingen en facturen naar uw klanten te sturen. Deze app is voor freelancers, consultants, aannemers en eigenaren van KMO’s. Bill Bird heeft in vergelijking met andere apps enkel opties die echt nuttig zijn zodat jet het overzicht niet verliest en het is zeer gebruiksvriendelijk. Je kan een factuur maken binnen de minuut.

Verplichte gegevens die op een factuur moeten komen.

In de hoofd zorg je ervoor dat je volgende gegevens opneemt:

En bij het onderdeel van de facturatie zelf, zorg je ervoor dat je volgende opneemt:

Onderin de factuur kun je een extra tekst plaatsen. Zie voorbeeld hieronder.

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met deze onderneming, onderworpen aan de algemene voorwaarden die vermeld zijn op de rugzijde van onze documenten. De klant verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Eventueel kun je een bijlage meevrezenden met je Algemene voorwaarden indien van toepassing. Zie voorbeeld hieronder.

Algemene voorwaarden.

 • Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Onze goederen worden geleverd na betaling van het saldo van de verkoopprijs op onze zetel.
 • De goederen worden op onze kosten en op risico van de koper vervoerd.
 • Onze dienstverlening is steeds een middelenverbintenis.
 • Klachten dienen schriftelijk meegedeeld te worden uiterlijk binnen de 7 werkdagen.
 • Op alle overeenkomsten dient een voorschot te worden betaald van 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst.
 • In geval van annulatie tot 14 dagen op voorhand zal de koper niets ten kosten worden gebracht. 7 dagen op voorhand zal er 50% aangerekend worden.
 • In geval de overeenkomst tot stand komt buiten onze onderneming heeft de klant steeds een bedenktermijn van 14 dagen om te annuleren.
 • Onze facturen zijn contant betaalbaar op de wijze zoals hierboven vermeld. In geval van niet betaling aan verwijlinteresten en verschuldigd van 10% op jaarbasis en een schadebeding van 10% van de waarde van de opdracht.
 • Het Belgisch recht is van toepassing.
 • In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van onze zetel bevoegd.

Delaatste belangrijke tips bij een factuur maken.

Zorg ervoor dat je factuur er professioneel uitziet. Volg goed het stappenplan of nog beter: gebruik de facturatie app Bill Bird. Richt je op details en zorg ervoor dat je niet teveel informatie opneemt. Voorzie op je factuur enkel de benodigde hoeveelheid informatie, zo is het voor de klant duidelijk. Voorzie ook een mooi ontwerp zodat je merk er aantrekkelijk uitziet.

Nog een fantastische tip is dat je je klanten bedankt als ze een factuur betaald hebben. Dit kan via mail of brief maar zorgt ervoor dat je klanten jou waarderen.

Je bent nu al een heel eind op weg om zelf je facturen te maken. Je kan ervoor kiezen om het volledig zelf te doen of je kiest voor de facturatie app Bill Bird. Veel succes!

factuur maken